czyszczenie elewacji budynków śląsk reminstal - metody czyszczenia elewacji

Metody czyszczenia elewacji budynków

Elewacje budynków, jako elementy szczególnie narażone na oddziaływanie czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń ulegają zabrudzeniom i stopniowej degradacji, w związku z tym po pewnym czasie występuje konieczność ich oczyszczenia i renowacji. Proces ten wymaga szczególnej uwagi zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy obiektów zabytkowych. Dobór technik renowacyjnych zależy od rodzaju podłoża i dlatego proces renowacji powinien być poprzedzony wykonaniem szczegółowej ekspertyzy, określającej rodzaj i stopień zniszczenia elewacji oraz grubość i rodzaj zabrudzenia. Ekspertyza taka pozwala określić rozmiar i charakter prac konserwatorskich. Najprostszą metodą usuwania zabrudzeń elewacji jest zmycie jej wodą pod ciśnieniem. Woda rozpuszcza i usuwa brud oraz luźno związane naloty soli. Działanie wody gorącej jest bardziej intensywne i efektywne, oraz znacznie skraca czas czyszczenia. Pozwala też łatwiej usunąć tłuste zabrudzenia. Zbyt gorąca woda może jednak doprowadzić do gwałtownych odkształceń warstwy elewacyjnej a w konsekwencji do powstania pęknięć. Mycie elewacji wodą jest dość pracochłonne, wymaga dokładności i zużycia dużej ilości wody. Ponadto woda częściowo wnika w ścianę a wraz z nią mogą wnikać w głąb muru rozpuszczone w niej szkodliwe substancje. Woda wnikająca w ścianę może także znacznie opóźnić dalsze prace renowacyjne, wymagające suchego podłoża. Podczas wysychania może także dochodzić do transportu soli z wnętrza ściany, co może powodować zaplamienia czyszczonej powierzchni. Z uwagi na ochronę środowiska naturalnego, wodę wraz z zawartymi w niej zanieczyszczeniami i użytymi detergentami należy odprowadzić do systemu kanalizacyjnego. Oprócz czyszczenia na mokro używa się także rozmaitych metod czyszczenia na sucho. Jedną z tych metod jest oczyszczanie powierzchni rozdrobnionym materiałem ściernym podawanym w strumieniu sprężonego powietrza, który odrywa z elewacji cienką warstwę powierzchniową zawierającą zabrudzenia. W zależności od rodzaju i stanu podłoża jako materiał ścierny stosuje się piasek kwarcowy, pył szklany lub marmurowy a także sproszkowany węglan sodu. Intensywność czyszczenia zależy od stopnia sprężenia powietrza. Czyszczenie na sucho jest szybkie i skuteczne lecz może niekiedy spowodować uszkodzenie elementów elewacji. Do metod suchych można także zaliczyć metodę polegającą na natryskiwaniu pod małym ciśnieniem na elewację pudru pochodzenia roślinnego lub mineralnego. Ziarenka pudru mają niewielką masę, dlatego uderzając o powierzchnię delikatnie ją czyszczą i wygładzają. Rodzaj użytego pudru zależy od obiektu przeznaczonego do oczyszczenia. Swoistym połączeniem metody mokrej i suchej jest czyszczenie elewacji w osłonie z mgły wodnej przy pomocy specjalnego agregatu czyszczącego. Agregat wyposażony jest w przewody, którymi transportowany jest oddzielnie środek czyszczący, woda i sprężone powietrze. Przewody doprowadzają poszczególne media do głowicy wytwarzającej mgłę wodną, która wiąże pył powstający podczas czyszczenia. Materiałem czyszczącym jest najczęściej piasek lub sproszkowany marmur o bardzo drobnej granulacji, dobieranej w zależności od rodzaju czyszczonego materiału i jego zabrudzenia. Ilość wytwarzanej mgły wodnej może być regulowana, tak, aby nie dopuścić do wnikania wody w elewację. W ofercie rynkowej są agregaty, w których woda może być podgrzewana, co zapewnia dodatkową skuteczność czyszczenia. Innym sposobem oczyszczania elewacji jest zastosowanie substancji, które naniesione na czyszczoną powierzchnię wchodzą w reakcje chemiczne z warstwą zanieczyszczeń. Po spłukaniu produktów reakcji uzyskuje się powierzchnię wolną od zanieczyszczeń. Skład substancji czyszczących zależy od rodzaju czyszczonego materiału i typu zanieczyszczeń. W skład kompozycji czyszczących wchodzi substancja aktywna i rozpuszczalnik, którym najczęściej jest woda. Substancjami aktywnymi mogą być sole nieorganiczne a elewacje z piaskowca można czyścić roztworem kwasu fluorowodorowego. Patynę z powierzchni wapieni czy dolomitów można usunąć, stosując roztwór kwaśnego węglanu amonu i kwaśnego węglanu sodu. Do usunięcia tłustych i rdzawych plam stosuje się także kompresy nasączone roztworem kwaśnego cytrynianu amonowego oraz perhydrolu. Popularnym dodatkiem czyszczącym są detergenty. Nie powinno ich być w wodzie więcej niż 1%. Na rynku budowlanym znajduje się wiele specjalistycznych preparatów chemicznych przeznaczonych do czyszczenia elewacji jednak ich właściwy dobór i stosowanie wymaga pewnej wiedzy, umiejętności i niekiedy specjalistycznego sprzętu.

Reminstal | tel: 668-732-448, 664-041-134 | 42-500, Bedzin, ul. Blawatków 23 TERYTORIUM USŁUG: Katowice Sosnowiec Dąbrowa górnicza Bytom Piekary śląskie Jaworzno Mysłowice