reminstal,usługi remontowo budowlane,brukarstwo,ocieplenia,instalacje reminstal-Jaki rodzaj tynku wybrać na elewację?

Jaki rodzaj tynku wybrać na elewację?

Trwałość wypraw elewacyjnych zależy od szeregu czynników, wśród których decydującą rolę odgrywa wybór odpowiedniego materiału wykończeniowego. Selekcja jednego spośród szerokiej gamy produktów nie jest łatwa. Pomimo aspektu estetycznego i indywidualnych upodobań inwestora, istotną rolę w procesie decyzyjnym powinny stanowić dokładne informacje dotyczące technologii wykonania ścian budynku. Zaprawę tynkarską można przygotować samodzielnie na placu budowy,jednak najczęściej stosuje się fabrycznie przygotowane masy tynkarskie gotowe do użycia. Pierwszy sposób wymaga odpowiedniego sprzętu i większego placu budowy. Poza tym samodzielne przygotowanie zaprawy tynkarskiej jest kłopotliwe i wiąże się z ryzykiem doboru niewłaściwych proporcji pomiędzy poszczególnymi komponentami. Wymienione powyżej elementy nasuwają pytanie – czy warto sporządzać tynk we własnym zakresie? Od jego bowiem jakości zależy stan elewacji. Wyprawy cienkowarstwowe można okresowo zmywać wodą pod niewielkim ciśnieniem,więc jasna elewacja może pozostać czysta na wiele lat. W trakcie kolejnych lat eksploatacji wyprawa tynkarska podlega działaniu wielu czynników, takich jak: opady atmosferyczne, wahania temperatury, zanieczyszczenia powietrza, promieniowanie UV i mikroorganizmy. Duże znaczenie dla trwałości i estetyki tynku posiada jego faktura;im bardziej chropowata tym łatwiej zatrzymuje zanieczyszczenia i stwarza doskonałe środowisko do rozwoju mikroorganizmów (np. pleśni).Powierzchnia tynku powinna być zmywalna (okresowe zmycie zalegającego brudu).Renowację wypraw można przeprowadzić poprzez zastosowanie wysokiej jakości powłok elewacyjnych np. „samooczyszczających się” farb nanotechnologicznych. Ułożony na powierzchni elewacji tynk, z jednej strony powinien stanowić warstwę odporną na działanie opadów atmosferycznych z drugiej zachować odpowiednią paroprzepuszczalność. Zastosowanie wyprawy o zbyt niskiej paroprzepuszczalności (o wysokim oporze dyfuzyjnym Sd) stwarza ryzyko gromadzenia się wilgoci bezpośrednio pod warstwą wyprawy. Im bardziej chropowata faktura elewacji, tym łatwiej zatrzymuje zanieczyszczenia i stwarza środowisko do rozwoju mikroorganizmów. Obecnie rynek oferuje szeroką gamę gotowych mas tynkarskich, dostępnych w kilku rodzajach zależnie od użytego spoiwa. Do najbardziej popularnych należą: - mineralno-polimerowe zaprawy tynkarskie, produkowane na bazie spoiw cementowych i wapiennych, mineralnych wypełniaczy i kruszyw (nadających jednocześnie fakturę powierzchni) oraz polimerów proszkowych i dodatków modyfikujących. Wyprawy mineralne charakteryzuje wysoka trwałość i odporność na działanie czynników klimatycznych. Z reguły tynki te klasyfikowane jako niepalne. Wykazują najwyższą paporzepuszczalność. - krzemianowe (silikatowe) masy tynkarskie, w których rolę spoiwa pełni potasowe szkło wodne i dyspersja syntetyczna (zazwyczaj akrylowa). Recepturę uzupełniają mineralne wypełniacze i kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu. Wyprawy krzemianowe wykazują wysoką trwałość i paroprzepuszczalność (zależnie od receptury), niższy stopień elastyczności w porównaniu z wyprawami akrylowymi, ale nieco wyższy w zestawieniu z mineralnymi. - akrylowe masy tynkarskie (zwane inaczej polimerowymi lub dyspersyjnymi) recepturowane są na bazie dyspersji akrylowych, (zazwyczaj akrylowo-styrenowych) oraz mineralnych wypełniaczy i kruszyw fakturujących. Poza wysoką trwałością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych, wyprawy akrylowe charakteryzuje niska nasiąkliwość (doskonała ochrona przeciwdeszczowa elewacji), najwyższy stopień elastyczności, paoprzepuszczalność oraz łatwość aplikacji. Najszersza w porównaniu z pozostałymi rodzajami tynków gama kolorystyczna stwarza szerokie możliwości kolorystycznego kształtowania architektury. Przy renowacji starego budownictwa należy zwrócić uwagę aby ściany budynku nie były zawilgocone (najczęściej z powodu niewłaściwej izolacji). Tynki akrylowe stosowane są w systemach ociepleń BSO na styropianie (nie zalecane do stosowania na płytach z wełny mineralnej). - silikonowe (krzemoorganiczne) masy tynkarskie produkowane są z wykorzystaniem dyspersji akrylowej i żywicy silikonowej (w zasadzie prawidłowa nazwa powinna brzmieć „tynki akrylowo-silikonowe”) oraz mineralnych wypełniaczy i kruszyw fakturujących. Dzięki zdolności związków krzemoorganicznych do samooczyszczania, zastosowanie silikonowych mas tynkarskich zapewnia długotrwały czysty wygląd. Z drugiej strony hydrofobowa natura „silikonów” zapewnia doskonałą ochronę przeciwdeszczową elewacji (zależnie od ilości związków silikonowych w recepturze). - mozaikowe masy tynkarskie stanowią odmianę tynków polimerowych. Wytwarzane są z wykorzystaniem naturalnych – barwnych lub sztucznie barwionych kruszyw, zatopionych w transparentnej dyspersji akrylowej. Odznaczają się wysoką trwałością i odpornością mechaniczną, dlatego wykorzystuje się je głównie na powierzchniach szczególnie narażonych na uszkodzenia np. na cokołach budynków. Tynki cienkowarstwowe stanowią najpopularniejszy materiał do estetyczno-ochronnego wykończania elewacji. Posiadają szeroką gamę kolorystyczną oraz bogatą różnorodność możliwych do uzyskania faktur. Wspomniane produkty mogą być stosowane bezpośrednio na tradycyjne tynki (jeżeli nie jest wymagany montaż płyt teromoizolacyjnych) lub jako ostatnia warstwa (element) wykończeniowa w kompletnych systemach ociepleń BSO. Tynki akrylowe i silikonowe (należące do grupy materiałów organicznych) można nakładać niemal na wszystkie podłoża elewacyjne. Z kolei tynki mineralne i silikatowe należy aplikować wyłącznie na podłoża mineralne. Masy tynkarskie należy układać na suchym, czystym i nośnym podłożu oczyszczonym z brudu, wszystkich tłustych plam i odpadających powłok malarskich. Stare powłoki malarskie (bezwarunkowo wapienne!) i tynki o niedostatecznej przyczepności należy usunąć a ubytki uzupełnić odpowiednią zaprawą (zbliżoną składem do pierwotnie użytej) lub masą szpachlową. W przypadku bardzo chłonnego podłoża należy zastosować odpowiedni grunt. Jeżeli aplikujemy tynk cienkowarstwowy poza systemem BSO – na tradycyjne podłoże (np. stary, nośny tynk cementowy) musimy pamiętać o zagruntowaniu podłoża specjalnym gruntem polecanych przez producenta tynku. Jeżeli instalujemy kompletny system BSO, zachowujemy układ poszczególnych warstw pamiętając o przestrzeganiu wystarczająco długich przerw technologicznych pomiędzy etapami prac. Przypomnijmy że tynk cienkowarstwowy we wspomnianych systemach układany jest na warstwie zbrojonej (z siatki szklanej zatopionej w warstwie zaprawy klejowej). Wykorzystanie do wykonania wypraw elewacyjnych gotowych mas tynkarskich znacznie przyspiesza prace wykończeniowe w porównaniu z układaniem samodzielnie przygotowanych tynków na placu budowy. Gotowe produkty zapewniają wygodę i łatwość aplikacji gwarantując jednocześnie uzyskanie wypraw spełniających wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Wyprawy cienkowarstwowe można okresowo zmywać wodą pod niewielkim ciśnieniem, a prostym sposobem ich renowacji jest przemalowanie farbą elewacyjną.

Reminstal | tel: 668-732-448, 664-041-134 | 42-500, Bedzin, ul. Blawatków 23 TERYTORIUM USŁUG: Katowice Sosnowiec Dąbrowa górnicza Bytom Piekary śląskie Jaworzno Mysłowice